Facebook LIVE stream


Čo získate?

Zabezpečíme vám profesionálny Facebook LIVE stream z vašej firmy alebo akcie. Vedeli ste, že práve "live videá" sú najsledovanejše videá na Facebooku? Získajte konkurenčnú výhodu aj vďaka LIVE streamu a zvýšte tak dosah nielen vašej Facebook stránky ale aj povedomie o vašej firme.

Kde môžete využiť LIVE stream?

 • firemná akcia alebo konferencia
 • predstavenie produktu alebo projektu
 • prezentácia poskytovaných služieb
 • pravidelné vysielanie firemných noviniek, akcií

Špecifikácia LIVE streamu:

 • úvodné titulky s názvom akcie, s grafikou/logom spoločnosti, s logami partnerov akcie atď.
 • živé vysielanie konkrétnej akcie
 • záverečné titulky s poďakovaním za pozornosť a prípadne info o ďalšom LIVE streame alebo akcii
 • počas LIVE streamu je možné odvysielať aj zákazníkom dodaný video sketch alebo iné krátke prezentačné video
 • LIVE stream v HD rozlíšení*
 • LIVE stream z 1 až 4 samostatných kamier (súčasťou realizácie je zabezpečenie strihu)
 • každá kamera je stabilizovaná (na statíve alebo stabilizátore)

* Len v prípade, že je k dispozícii internetový signál s minimálnou rýchlosťou 3 Mbps.

Máte záujem? Zaregistrujte sa:

Leave this field empty

osobnych údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vybrané referencie

Volkswagen Audi SEAT Porsche Slovakia Mercedes Benz PORSCHE ŠKODA KIA Hyundai Kia Motors BMW Peugeot Citroen Nissan Motor Car IMPA DAREX McDonald's Porsche Iner Auto Slovakia Homola Woodcote Staffino Hotel Hviezdoslav ARVAL Todos Alfa Life Deťom s rakovinou technologický inkubátor STU Bratislava LION CAR Alcar ELIT Best Drive Jeep BMA Opel